Детали проекта:
  • Архитектурное бюро: TUNEplanning
  • Расположение: Seogyo-dong, Mapo-gu, Seoul, South Korea
  • Площадь: 867.0 кв.м.
  • Проект завершен в 2014
  • Фотографии: Jeong Taeho
© Jeong Taeho© Jeong Taeho © Jeong Taeho© Jeong Taeho © Jeong Taeho© Jeong Taeho © Jeong Taeho© Jeong Taeho © Jeong Taeho© Jeong Taeho © Jeong Taeho© Jeong Taeho © Jeong Taeho© Jeong Taeho © Jeong Taeho© Jeong Taeho © Jeong Taeho© Jeong Taeho © Jeong Taeho© Jeong Taeho © Jeong Taeho© Jeong Taeho © Jeong Taeho© Jeong Taeho © Jeong Taeho© Jeong Taeho © Jeong Taeho© Jeong Taeho © Jeong Taeho© Jeong Taeho © Jeong Taeho© Jeong Taeho © Jeong Taeho© Jeong Taeho © Jeong Taeho© Jeong Taeho © Jeong Taeho© Jeong Taeho © Jeong Taeho© Jeong Taeho Floor PlanFloor Plan 1st Floor Plan1st Floor Plan 2nd Floor Plan2nd Floor Plan 3rd Floor Plan3rd Floor Plan 4th Floor Plan4th Floor Plan 5th Floor Plan5th Floor Plan Roof PlanRoof Plan Section ASection A Section BSection B Section C Section C Elevation AElevation A Elevation BElevation B Elevation CElevation C Section D Section D ModelModel ModelModel